Firmamız  ile müşteri arasındaki sanal ortamda satış sözleşmesidir.
Madde - 1
İş bu sözleşmenin konusu,  firmamızın müşteriye satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanunun; mesafeli sözleşmeleri uygulama esas ve usulleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
Madde - 2 / SATICI BİLGİLERİ
FirmamızınMadde - 3 / ALICI BİLGİLERİ
Firmamıza ait internet sitesi üzerinden sipariş vererek alışveriş yapan tüm müşteriler bundan sonra müşteri olarak anılacaktır.
Madde - 4 / SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ
Mal/ürün veya hizmetin; türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler müşteriye bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.
Madde - 5 / GENEL HÜKÜMLER
5.1- Müşteri, madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2- Sözleşme konusu ürün, yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için müşterinin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde müşteriye veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.
5.3- Sözleşme konusu ürün, müşteriden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı firmamız sorumlu tutulamaz.
5.4-Firmamız, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
5.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin müşterinin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,firmamız ünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6- Ürünün tesliminden sonra müşteriye ait kredi kartının müşterinin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Şirketi'ne ödememesi halinde,müşteri kendisi veya satışı firmamız sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 işgünü içindefirmamı za göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri müşteriye aittir.
5.7-  Firmamız  mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olaganüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu müşteriye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde müşteri siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile degiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşterinin siparişi iptal etmesi halinde,fizmamı za 7 gün içinde müşteriye ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın müşterinin hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile müşteriye bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı firmamız sorumlu tutulamaz.
5.8- Müşteri veya müşterinin teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler  firmamız ne , müşteri tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri   firmamız tarafindan karşılanır. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin dolması halinde, müşteri teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır.
5.9- İş bu sözleşme, müşteri tarafından elektronik olarak onaylandıktan sitemimiz adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.
Madde - 6 / CAYMA HAKKI
Müşteri, sözlesme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde  firmamıza faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya müşteriye teslim edilen ürünün firmamıza gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örnegi ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin müşterinin kredi kartı hesabına iade edilmesi için   firmamız la ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı firmamız sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli müşteriye aittir. Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
Madde - 7 / YETKİLİ MAHKEME
İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile  firmamızın yerleşim yerindeki tüketici mahkemeleri yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, müşteri iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.