PerlitVar 4 ürünleri.

Perlit
Perlit denilince, inci taşı anlamına gelen, grinin toplarından siyah'a kadar değişik renklerde camsı volkanik bir kayaçdır. Bu haliyle perlit'e ham perlit denir. Tasnif edilmiş perlitin 800-1250°C'deki alev şokunda bünye suyunu kaybederek, patlaması sonucunda tane hacminin 35-40 misline kadar büyümesi haline Genleştirilmiş Perlit denir.
Kullanım Alanları:
Çatılarda Hafif Malzeme
Duvarlarda İzolasyon
Tarımda Toprağa Karışım
Süzmede Drenaj
Sanayide Dolgu